Brolijos

Oficialus pavadinimas – Mouvement Eucharistique des Jeunes.
Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS), kitaip žinomas kaip Trečiasis šv. Pranciškaus Ordinas, gyvuoja jau aštuonis šimtus metų. Šv. Pranciškaus ir jo pasekėjų evangelinio gyvenimo vizija tebeįkvepia milijonus žmonių visame pasaulyje. Ne tik kunigus ar pašvęstojo gyvenimo asmenis, bet ir pasauliečius. Kaip šiandien eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją? Kaip būti visiškais, besąlygiškais krikščionimis, koks buvo šv. Pranciškus? Šio pašaukimo negalime išpildyti pavieniui, nes esame reikalingi bendruomenės – brolijos, kuri padėtų mums melstis ir tarnauti kitiems.
Pranciškoniškasis jaunimas (sutrumpintai JauPra) yra jaunimo brolija, pašaukta Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą.
Pagrindinės pranciškoniškojo jaunimo veiklos kryptys – neformalus jaunimo ugdymas, socialinė, kultūrinė bei evangelizacinė veikla.