Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS)

Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS), kitaip žinomas kaip Trečiasis šv. Pranciškaus Ordinas, gyvuoja jau aštuonis šimtus metų. Šv. Pranciškaus ir jo pasekėjų evangelinio gyvenimo vizija tebeįkvepia milijonus žmonių visame pasaulyje. Ne tik kunigus ar pašvęstojo gyvenimo asmenis, bet ir pasauliečius. Kaip šiandien eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją? Kaip būti visiškais, besąlygiškais krikščionimis, koks buvo šv. Pranciškus? Šio pašaukimo negalime išpildyti pavieniui, nes esame reikalingi bendruomenės – brolijos, kuri padėtų mums melstis ir tarnauti kitiems.

OFS nariai yra broliai ir seserys, kurie paskatinti Šventosios Dvasios, likdami pasauliečiais ir laikydamiesi Bažnyčios patvirtintos Regulos, įžadais įsipareigoja gyventi Evangelija pagal Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį. Naujoji 1978 metais popiežiaus Pauliaus VI patvirtinta Regula tokį gyvenimo būdą apibūdina kaip įsipareigojimą „eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją“.

Pasauliečių pranciškonų ordinas šiandien skaičiuoja daugiau nei 400 tūkstančių narių ir yra pasklidęs po 112 pasaulio valstybių. Šiuo metu yra 66 oficialiai įsteigtos ir 42 besikuriančios nacionalinės OFS brolijos. Ordinas susideda iš įvairių lygmenų brolijų – vietinių, regioninių, nacionalinių, tarptautinės. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas, šiandien skaičiuojantis apie 500 narių, susideda iš 6 regionų ir 32 vietinių brolijų.

Jeigu trokštate susipažinti su Pranciškoniškąja šeima ir tapti jos nariu, atrasti pranciškoniško kelio grožį, artimiau gyventi su Viešpačiu ir sutikti gyvąjį Dievą brolijoje... Esate kviečiami prisijungti prie pranciškoniško ugdymo Kretingos OFS brolijoje. Ateik susitikti gyvąjį Dievą ir patirti brolystės džiaugsmą!

 

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai OFS brolijos taryba:

Ministrė – Regina Gagilienė OFS
Viceministras – Zigmas Bolzanas OFS
Ugdymo magistras – Kęstutis Balsevičius OFS
Broliškas vadovas – Angelė Kleinauskaitė OFS
Sekretorė – Vilma Šamonskienė OFS
Iždininkė – Angelė Kleinauskaitė OFS
 
 
Susirinkimų laikas ir vieta: paskutinį mėnesio sekmadienį, 14 val., ir kiekvieną šeštadienį, po vakaro šv. Mišių, pranciškonų vienuolyne.

Kontaktai:

Brolijos ministrė Regina Gagilienė OFS, tel. 8 600 73807, el paštas: reginosg@hotmail.com.
Už ugdymą atsakingas Kęstutis Balsevičius OFS, tel. 8 689 55034, el paštas: kestuksbal@gmail.com.
 

Svetainė internete: www.ofs.lt

Kiekvieną šeštadienį, 20 val., Marijos radijo eteryje
„PORCIUNKULĖ“ – laida apie Pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje!