Šv. Antano dienos centras

Įkūrimo istorija

Viešosios įstaigos steigėjai dalininkai: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas ir fizinis asmuo Margarita Lizdenytė.

Programą pradėjome 2004 metais Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos vardu. Tačiau kuo daugiau dirbome su vaikais, išgyvenančiais krizę šeimoje, bei jų šeimomis, tuo labiau pastebėjome, kad programos vaikams nepakanka, kad reikia ne tik gilintis į jų problemas, bet ir organizuoti kompetentingą, savalaikę pagalbą. Tad kilo idėja šią programą praplėsti ir užsiimti ja plačiau, įkuriant atskirą organizaciją.

Šv. Antano dienos centras įsikūrė 2007 m. lapkričio 21 d. Kretingoje. Pradžioje centro pagrindas buvo programa „Būkit geri, jeigu galit“, kurios pagrindinis tikslas – paauglių iš vargingai gyvenančių Kretingos r. šeimų užimtumo skatinimas per meninę saviraišką.

Apie mus

Vaikų dienos centro programa vyksta nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, kitomis dienomis yra pastovūs užsiėmimai atitinkamoms grupėms.

Vaikai ateina po pamokų, ruošia pamokas, mokosi kulinarinių įgūdžių ir patys ruošia maistą, po to turi meninius užsiėmimus.

Pirmadieniais – trečiadieniais: jaunesniųjų grupė (7-12 m. amžiaus). Vaikus iš kaimų atsivežame ir parvežame namo.
Antradieniais – ketvirtadieniais: vyresniųjų grupė (13-17 m. amžiaus).
Penktadieniais: molio studija – mišri grupė.
Šeštadieniais: meno terapijos programa „Dievo rankose“ išsiskyrusių tėvų šeimų vaikams (11-15 m.) –10 vaikų grupė.
 

Organizuojame vaikų ir suaugusių savanorių programą – projektą „Kiekvienam vaikui po didįjį draugą“ (t. y. panaši programa į „Big brothers/big sisters“ tačiau šiek tiek trumpesnė ir skirta tik mūsų dienos centro vaikams). Kadangi tai daugiau individuali programa tai jos tikslas yra apmokyti ir palydėti savanorius, kad jie vėliau išmokytų draugauti mažesniuosius, tuo pačiu ir kartą savaitėje dovanotų savo laiką jaunesnei „sesei“, arba „broliui“.

Tėvams ir kitiems suaugusiems asmenims, besilankantiems dienos centre, vykdome atskirą projektą. Tai konsultacinio – mokomojo pobūdžio programa žmonėms neturintiems darbo. Pagalba, atrandant savi motyvaciją permainoms, tęstinį profesinį mokymąsi, mokymąsi įmonėje ir įsidabinimą. Šį projektą vykdome 6 rajonuose – katalikiškuose dienos centruose. Kaip kurie centrai jau yra seniai veikiantys, kitiems padedame įsikurti.

Vykdome labdaringą pagalbą šeimai – maisto produktais ir apranga, bei avalyne. Maisto produktų paketus daliname kiekvieną trečiadienį (ištisus metus), taip pat priklausomai nuo geradarių organizuojame kas 3 mėnesiai ir kitokio pobūdžio labdaros dalinimą: sausų maisto produktų, aprangos, avalynės.

Dienos centre šiuo metu dirba 30 darbuotojų. Iš jų 28 dirba tiesiogiai su išgyvenančiais krizes žmonėmis: vaikais, suaugusiais. Siekiame profesionalumo ir organizuojame įvairius mokymus, supervizijas, kad darbuotojai veiklas vykdytų kompetentingai, kad tiek vaikams, tiek suaugusiems būtų suteikta teisinga pagalba, atliepianti jų gyvenimo žaizdas ir poreikius.

Visą savo dienos centro veiklą statome ant Bažnyčios su Dievo pagalba pamato, nes mūsų tikslas yra gailestis ir nemokama pagalba stokojantiems. Siekiame, kad ne tik mūsų dienos centro, bet ir kitų dienos centrų ir dalyvaujantys vaikai, ir jų tėvai, ir darbuotojai, ir savanoriai turėtų aiškią kryptį – Dievop: malda kartu, Švč. Eucharistija, rekolekcijos, pokalbiai su dvasiniais asistentais, krikščioniškos stovyklos ir pan.

Daugiau informacijos galite rasti internetinėje svetainėje: www.svantanodc.lt