Gyvojo Rožinio maldos grupė

Gyvojo Rožinio grupę sudaro 20 asmenų, kurie kasdien meldžiasi vieną Rožinio slėpinį. Kiekvieną mėnesį keičiasi Rožinio slėpiniai ir intencijos.

Kviečiame jus įsijungti į šią maldos praktiką!

Kontaktai: s. Edita Gedmintaitė, tel. 8 603 56869.