„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė „Nazaretas“

„Tikėjimas ir Šviesa“ – tai bendruomenių judėjimas, gimęs per 1971 metų Velykas Prancūzijoje, piligriminės kelionės į Lurdą metu. Šios bendruomenės buria vaikus, paauglius ir suaugusius, turinčius  proto negalią, jų šeimos narius ir draugus, dažniausiai jaunimą. Bendruomenių tikslas yra draugystė. Įkūrėjai – Jean Vanier  ir Marie-Helene Mathieu.

„Tikėjimo ir Šviesos“  pašaukimas – visų pirma padėti proto negalios žmonėms atskleisti savo dovanas, dalytis savo širdies turtais, patirti draugystės džiaugsmą. Tėvams „Tikėjimas ir Šviesa“ yra palaikymas sunkiais gyvenimo momentais, čia jie lengviau pastebi savo vaiko vidinį grožį, jo tikrąsias dovanas. Draugams „Tikėjimas ir Šviesa“ yra kelias  į tikros draugystės pažinimą. Neįgalaus žmogaus dėka jie patiria, kad pasaulyje šalia efektyvumo, naudos siekimo ir nuolatinio lenktyniavimo egzistuoja kitos vertybės – širdies vertybės. Silpnas ir atmestas žmogus kviečia į paprastą buvimą, į švelnumą ir ištikimybę.

Kretingoje „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenė „Nazaretas“ įsikūrė 1995 metais. Bendruomenė vienija apie 15 narių. Kas mėnesį susitinkame, kartu meldžiamės, dalijamės savo džiaugsmais, sunkumais ir viltimis, švenčiame, dalyvaujame Eucharistijoje. Vasarą rengiame stovyklas, piligrimines keliones. O tarp visų šių renginių draugai palaiko ryšį su šeimomis ir per draugystę tampa vienas kitam Dievo meilės ženklu.

Susirinkimų laikas ir vieta: antrą mėnesio sekmadienį, 14.30 val., parapijos namuose.

Kontaktai: Rima Norkutė, tel. 8 676 11260.