Jaunimo choras

Kviečiame jaunimą nuo 14 metų giedoti ketvirtadieniais Jaunimo Mišiose (18 val.).

Repeticijų laikas ir vieta: trečiadieniais, 18 val., parapijos namuose (chorų salėje).

Choro vadovė: Aušra Brasienė, tel. 8 608 49675.