Pranciškonės misionierės (FMSC)

Oficialus pavadinimas: Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacija (popiežiaus teisių).

Charizma: kongregacijos charizma kyla iš Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus slėpinio kontempliacijos. Iš Jo Širdies seserys semiasi gilaus geranoriškumo, atperkančiosios meilės ir apaštališkojo uolumo žmonijos išganymui.

Tikslas: Dievo garbė, nuolatiniu įsipareigojimu eiti šventumo keliu liudijant bei skelbiant Evangeliją per: maldos apaštalavimą (malda žmonių intencijomis); ugdymą (mokykla); pastoraciją parapijoje (vaikų, jaunimo bei suaugusių grupės, katechezė); karitatyvinę veiklą (senelių, ligonių slauga bei šeimų lankymas).

Įkurta Italijoje 1861 m., Lietuvoje nuo 1995 m.

Generalinė vyresnioji – ses. Paola Dotto

Generaliniai namai:
Suore francescane Missionarie del Sacro Cuore, Casa generalizia „Asisium“
Via di Grottarosa 301, 00189 Roma, Italia, tel. +39 06 33 262 927
Faks. +39 06 33 258 320
El. paštas: superiora.gen@fmsc.it

Vienuoliniai namai Lietuvoje:
Vilniaus g. 3, LT-97125 Kretinga, tel./faks. 8 445 55108
El. paštas: fmsc.lt@gmail.com
Vyresnioji – ses. Marie Armelle Kosta

Pamaldų tvarka

Švč. Sakramento Adoracija

II-ą mėnesio sekmadienį
nuo 15.00 iki 19.00 val.