Audio medžiaga

2014-04-26
Audio icon Atsisiųsti (41.2 MB)

„Papa buono“ arba „geruoju tėvu“ žmonių vadinamas Jonas XXIII, kurio pontifikatas truko vos ketverius su puse metų, įėjo į istoriją kaip popiežius, sušaukęs Bažnyčią iš esmės reformavusį Vatikano II Susirinkimą.

2014-04-22
Audio icon Atsisiųsti (54.92 MB)

Kun. br. Antano Blužo OFM katechezė jaunimui, sakyta Laukuvoje š.m. balandžio 9 dieną.

Puslapiai