Audio medžiaga

2013-11-23
Audio icon Atsisiųsti (53.57 MB)

Kas yra šventumas – tik keliems rezervuotas tikslas ar kiekvieno pašaukimas? Laidoje įžvalgomis apie pašaukimą į šventumą dalijasi br. kun. Jurdanas Statkus OFM. Rubrikoje „Kodėl paskui tave, Pranciškau?“ išgirsite Italijoje studijuojančio br. Adomo Vyšniausko OFM liudijimą.

2013-11-10
Audio icon Atsisiųsti (36.62 MB)

Šios laidos tikslas, supažindinti klausytojus su sena maldos tradicija – maldingu Švento Rašto skaitymu. Lectio divina – lėta, kontempliatyvi malda su Šventuoju Raštu, per kurią Dievo Žodis tampa vienybės su Dievu priemone.

2013-11-09
Audio icon Atsisiųsti (53.53 MB)

Laidoje pristatome Kretingos pranciškoniškojo jaunimo išleistą miuziklo „Klara – šviesa, apšvietusi pasaulį“ DVD plokštelę. Apie bendrą kūrybinį darbą pasakoja miuziklo vadovė Veronika Šlionskytė ir miuzikle dalyvavęs jaunimas.

2013-11-04
Audio icon Atsisiųsti (36.62 MB)

Naujasis laidos vedėjas kun. pranciškonas Antanas Blužas OFM laidoje kalba apie dvasingumo sampratą.

Puslapiai