Padėk pastatyti mūsų krikščioniškojo tikėjimo ženklą prie pagrindinės Kretingos miesto sankryžos

Atraskime krikščioniškus simbolius iš naujo ir liudykime Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą vis labiau sekuliarėjančioje Europoje.

 

Kretingos Pranciškonų bažnyčiai – 400

Pasitinkant 400 metų (1617–2017 m.) Kretingos pranciškonų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios jubiliejų, Kretingos broliai pranciškonai ir Kretingos rajono savivaldybė ieškojo būdų, kaip istorinę 400 metų trunkančią brolių ir miesto bendrystę, stipriai lemiančią miesto identitetą, jo savitumą, įamžinti ne tik uždaroje bažnyčios ar šventoriaus erdvėje.

 

Komunizmo ir carinės Rusijos šleifas

Kryžiaus statyba sankryžose – sena Lietuvą, ypatingai Žemaitiją (vad. Marijos žeme) pasaulyje garsinusi tradicija. Ji tikslingai naikinta ir drausta sovietmečiu, siekiant pirmiausia iš viešosios erdvės ištrinti visus krikščionybės ženklus, nes sovietų ideologai gerai įsiminė nuožmų Lietuvos pokario pasipriešinimą ir suvokė, kokią įtaką tautos identitetui, jos gebėjimui ginti savastį darė krikščionybė. Nepraėjo be pasekmių visuomenės sąmonėje 50 metų trukusi, aktyviai okupacinės sovietų valdžios vykdyta, gerai parengta, totali ir visuotinė kova prieš bažnyčią. Todėl šiandien pokomunistinėje erdvėje, kur ilgą laiką buvo jaučiamos tik nugriautų paminklų atstatymo pastangos, praėjus dvidešimčiai metų po Nepriklausomybės atkūrimo, suvokdami, kad krikščionybė yra ne tik religija, bet ir europietiškos, lietuviškos kultūros pamatas, nevienareikšmiškai priimame krikščionybės ženklų sugrįžimą į viešąją erdvę.

 

Liberalaus materializmo įtaka

Visam vakarietiškam pasauly vis dažniau išgirstame naujienų apie tai, kaip krikščioniški simboliai  tolerancijos vardan yra išstumiami iš modernios visuomenės viešosios erdvės. Tai reiškia, kad šiandienio „sėkmingo“ žmogaus sąžinė nėra rami. Moraliniai principai nėra svarbūs. Sąmoningas Dievo ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus neigimas veda į Vakarų civilizacijos, savęs susinaikinimą, ką gerai iliustruoja ir vis didėjanti musulmonų invazija į Europą.

 

Ką aš galiu padaryti?

Šv. Paulius laiške galatams sušuko: „Bet aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui“ (Gal 6:14).

Mes, krikščionys, esame siųsti skelbti mūsų Viešpaties Gerąją Naujieną ir girtis Jo Kryžiumi. Neturime pasiduoti šiandieninio pasaulio dvasiai, kuri neduoda vilties, nes net ir XXI amžiuje iš Šventojo Kryžiaus galima semtis išminties. Bažnyčioje turime begales įrankių nugalėti blogį ir semtis jėgų mūsų misijai padaryti pasaulį geresnį. Ir vienas iš tų įrankių yra Jėzaus Kristaus Kryžius. Sugrąžinkime šį vilties ženklą į mūsų visuomenės viešąją erdvę.

 

Pastatyk kryžių – gėrio prieš blogį pergalės ženklą visoms kartoms

Po svarstymų ir vietos paieškų broliai pranciškonai ir Kretingos rajono savivaldybė pasirinko  arch. Algirdo Žebrausko pasiūlytą idėją Vilniaus g. ir kelio A11 sankirtos (žiedinės sankryžos) pietvakarinėje pusėje esančiame savivaldybei priklausančiame skvere statyti šviečiantį (skleidžiantį šviesą) stiklinį kryžių. Vieta ties rekonstruojama sankryža pasirinkta tikslingai. Projekto sprendiniais norima utilitarią, niekuo neišsiskiriančią, funkcionalią rekonstruojamos sankryžos erdvę praplėsti, apjungiant ją su tvarkomu skveru, ir panaudojant estetines-menines priemones, visą erdvę (sankryžą su skveru) individualizuoti ir sureikšminti. Per individualizuotą sankryžos erdvės sprendinį siekiama akcentuoti Kretingą kaip unikalią istoriją, stiprų krikščionišką paveldą turintį Žemaitijos miestą, sudominti, paskatinti jį aplankyti. Kryžius, kaip daugiaprasmis simbolis, pasirinktas siekiant nešti žinią apie Lietuvą, čia esančią krikščionišką erdvę, tautos identitetą, rezistenciją, sovietmetį, pamatines visuomenės vertybes – „nevok, nežudyk“, norą neišnykti globalios politikos aktyviai brukamoje betautėje erdvėje. Kryžius projektuojamas kaip 12,6 m aukščio skulptūra-meninis akcentas ant granitinio R-2.5 m pagrindo. Planuojama kryžiaus konstrukcija – laikančioji metalo vamzdžio šerdis, prie kurios tvirtinama grūdintą stiklą laikanti metalo rėmo konstrukcija ir LED apšvietimas. Visi metalo elementai apsaugoti nuo rūdijimo. Grūdintas stiklas prie metalo tvirtinamas specialiais varžtais. Stiklo vidinis paviršius, siekiant tolygiai išsklaidyti šviesą, - nusmėlintas (matinis). Išorinis stiklo paviršius, siekiant išorės atspindžio, - poliruotas. Todėl kryžius dieną bus „lengvas“, kiek atspindintis aplinką. Tamsiu paros metu, įjungus gatvės apšvietimą, kartu įsijungs ir vidinis kryžiaus apšvietimas, tolygiai minkšta balta šviesa užpildantis visą kryžiaus konstrukciją. Kryžiaus apšvietimo intensyvumas kiek stipresnis negu foninis skvero apšvietimas.

 

Prisidėk savo dosnia auka

Planuojama, kad kryžius kainuos apie 50 000 eurų. Todėl be Tavo pagalbos neapsieisime. Prisidėdamas savo auka, tokiu būdu prisidėsi prie mūsų darbo skelbiant Jėzaus pergalę prieš mirtį ir blogį.

Geradariai bus įrašyti į aukotojų sąrašą. Broliai kiekvieną sekmadienį aukoja šventąsias Mišias už geradarius. Aukotojų, kurie paaukos daugiau negu 600 eurų, vardai bus užrašyti ant granitinio kryžiaus fundamento.

 

Tavo auka padarys tai misija įmanoma

Aukok bankiniu pavedimu, nurodydamas aukos tikslą „Kryžiaus statybai“:

Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, Kretinga,

Įm. k. 190769729

Sąsk. Nr. LT744010041800419930

AB Luminor Bank (DNB)

SWIFT (BIC) code AGBLLT2X

 

Arba atnešk auką į Kretingos parapijos raštinę

 

Nuoširdžiai dėkoju už Tavo pagalbą

 

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas

kun. Antanas Kęstutis Blužas OFM, Vilniaus g. 2, LT-97129, Lietuva

antanasofm@gmail.com, +37069805526

 

Dalintis: 
Facebook Twitter Google+