Advento rekolekcijos

Data ir laikas: 
2018-12-09 08:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Tema: Dievo Gailestingumas.

Gruodžio 7 - 9 d. mūsų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos, kurias ves kun. Andrius Šidlauskas MIC.

Gruodžio 7 d. 18 val. - šv. Mišios ir konferencija.     

Gruodžio 8 d. 18 val. - šv. Mišios ir konferencija.

Gruodžio 9 d. 8 val. - pamokslas; 10.30 val. - šv. Mišios ir konferencija; 12.30 val. - pamokslas.