BROLIO ADOMO AMŽINIEJI ĮŽADAI

Data ir laikas: 
2017-09-08 18:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincija skelbia didį džiaugsmą! Rugsėjo 8 d. mūsų bažnyčioje br. Adomas Vyšniauskas OFM į Provincijos ministro br. Algirdo Malakauskio OFM rankas sudės amžinuosius evangelinio gyvenimo įžadus.

Rugsėjo 7 d. 18.00 val. - šv. Mišios. Po šv. Mišių - katechezė. 19.45 val. - maldos vigilija.

Rugsėjo 8 d. (Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė) 18.00 val. - šv. Mišios (vadovaus J. E. Panevėžio vysk. Br. Linas Vodopjanovas OFM).

Šv. Mišių rinkliava bus skirta remti Sirijos krikščionis.

„Mano noras būtų ne gauti dovanų, o prisidėti prie aukos Sirijos krikščionims“ br. Adomas.