Brolių pranciškonų atsikūrimui Lietuvoje – 30

Data ir laikas: 
2019-11-16 16:30
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

10.00-16.00 val. Vyrų maldos diena Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6, Kretinga)
16.30 val. Padėkos ir maldos vigilija kartu su Pranciškoniškąja šeima Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje
18.00 val. Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (vadovauja Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM)
19.30 val. Agapė (vaišės) Kretingos pranciškonų vienuolyne