Gavėnios rekolekcijos

Data ir laikas: 
2017-03-09 18:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Kovo 9 - 11 d., kiekvieną vakarą, po šv. Mišių, bažnyčioje vyks parapijos Gavėnios rekolekcijos, kurias ves brolis dominikonas Bernardas Verbickas OP. 

Kovo 12 d., sekmadienį, pamokslaus šv. Mišiose.