Kretingos Marijos Legiono jubiliejus

Data ir laikas: 
2017-09-23 11:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Rugsėjo 23 dieną Kretingos Marijos Legionui sukanka 25 metai!

11 val. Rožinio malda ir pasiaukojimas Dievo Motinai bažnyčioje.

12 val. Padėkos šv. Mišios Dievo Motinos garbei bažnyčioje.

13 val. Suneštinės vaišės - agapė vienuolyno refektoriuje.

Kviečiame švęsti kartu!