Maldos ir šlovinimo vakaras

Data ir laikas: 
2018-10-19 19:00
Vieta: 
Šv. Antano rūmai (Vilniaus g. 6)

Meldžiamės už Bažnyčią, kad niekas mūsų neatskirtų nuo Tėvo meilės…

Šlovins ir melsis Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
kartu su bendruomene „Naujoji Sandora“

 

ŠLOVINIMO VAKARUS ORGANIZUOJA
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba

DRAUGAI
Katalikų evangelizacijos bendruomenė „Naujoji Sandora“
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
VšĮ Pranciškonų gimnazija