PARAPIJOS MUGĖ „DŽIŪGAUK“

Data ir laikas: 
2018-12-16 08:00
Vieta: 
Kretingos pranciškonų vienuolyno koridorius

Gruodžio 16 d., Džiaugsmo sekmadienį, po 8.00, 10.30, 12.30 val. šv. Mišių kviečiame visus į parapijos mugę „Džiūgauk“, kuri vyks pranciškonų vienuolyno koridoriuje. Ten turėsite galimybe susipažinti su įvairiomis mūsų parapijos grupelėmis, įsigyti įvairių dovanėlių, pasivaišinti bei paremti šias grupeles.