PORCIUNKULĖS ATLAIDŲ* ŠVENTĖ

Data ir laikas: 
2018-08-02 07:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje
kartu su Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygio piligrimais

Rugpjūčio 2 d. / ketvirtadienis
7.00 val. Atlaidų šv. Mišios bažnyčioje
8.00-16.00 val. Švč. Sakramento Adoracija Kankinių koplyčioje
8.00 val. Valandų liturgijos malda su broliais Kankinių koplyčioje

8.30 val. Malda su atgailos žygio piligrimais prie koplytėlės Klibiuose
9.30 val. Atgailos žygis iš Klibių į Kretingą su Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona

16.00 val. Šlovinimas, išpažintys ir Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos pagerbimas bažnyčioje
17.30 val. Valandų liturgijos malda su broliais bažnyčioje
18.00 val. Iškilmingos šv. Mišios bažnyčioje
Po jų – šventinė agapė** (suneštinės vaišės) bažnyčios šventoriuje

* Katalikų Bažnyčios nustatyta tvarka visuotiniams atlaidams gauti:
atlikti išpažintį, priimti šventąją Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencijomis
ir nebūti prisirišus prie jokios, net ir lengvos, nuodėmės.
** Agapė (gr. agape – meilė) – pirmųjų krikščionių bendruomenių bendra vakarienė.

 

Kviečia Pranciškoniškoji šeima –
mažesnieji broliai ir seserys pranciškonės,
pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas