ŠV. ANTANO PADUVIEČIO ŠVENTĖ

Data ir laikas: 
2019-06-13 07:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

7.00 val. Šv. Mišios
12.30 val. Šv. Mišios ir duonos šventinimas
18.00 val. Šv. Mišios
19.30 val. Suneštinės vaišės – agapė bažnyčios šventoriuje