Šv. Pranciškaus šventė

Data ir laikas: 
2017-10-03 17:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia
17:00 Rožinis
17:30 Valandų liturgija Šv. Pranciškaus iškilmės I vakarinė bažnyčioje
18:00 Šv. Mišios Šv. Pranciškaus garbei
19:00 Šv. Pranciškaus Tranzitas, Adoracija - padėka Viešpačiui Jėzui už visas malones suteiktas Šventajam Pranciškui (iki 22:00 val.)