Šv. Pranciškaus šventė

Data ir laikas: 
2017-10-04 07:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia
7:00 Šv. Mišios Šv. Pranciškaus garbei, Litanija prie Šv. Pranciškaus altoriaus ir relikvijos
16:00 Gyvūnėlių palaiminimas ir padėka Viešpačiui už kūriniją bažnyčios šventoriuje
16:30 Rasos Lazdauskaitės spalvotos grafikos “Diena po lietaus” parodos atidarymas bažnyčios galerijoje
17:00 Rožinis
17:30 Valandų liturgija Šv. Pranciškaus iškilmės II vakarinė bažnyčioje
18:00 Iškilmingos Šv. Mišios Šv. Pranciškaus garbei (gieda grigališkojo choralo studija Schola Cantorum de Regina Pacis)
Litanija prie Šv. Pranciškaus relikvijos
Džiaugsminga parapijos ir pranciškoniškosios šeimos agapė vienuolyne