ŠV. PRANCIŠKAUS ŠVENTĖ

Data ir laikas: 
2018-10-03 17:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

17.00 val. Rožinis (Garbės slėpiniai).
17.30 val. Iškilminga Valandų liturgija šv. Pranciškaus iškilmės I vakarinė bažnyčioje.
18.00 val. Šv. Mišios šventojo Pranciškaus garbei (gieda grigališkojo choralo studija Schola Cantorum de Regina Pacis).
19.00 val. Šv. Pranciškaus Tranzitas.
Parapijos ir pranciškoniškosios šeimos agapė vienuolyne (kviečiame į agapę atsinešti vaišių).