ŠV. PRANCIŠKAUS ŠVENTĖ

Data ir laikas: 
2018-10-04 07:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

7.00 val. Šv. Mišios šventojo Pranciškaus garbei.
Adoracija kankinių koplyčioje iki rožinio maldos.
15.30 val. Gyvūnėlių palaiminimas ir padėka Viešpačiui už kūriniją bažnyčios šventoriuje.
17.00 val. Rožinis (Šviesos slėpiniai).
17.30 val. Valandų liturgija šv. Pranciškaus iškilmės II vakarinė bažnyčioje.
18.00 val. Iškilmingos šv. Mišios šventojo Pranciškaus garbei, litanija prie šv. Pranciškaus relikvijos.
19.00 val. Br. Bernardo OFM kūrybos valanda vienuolyno refektoriuje. Gros smuikininkė Lijana Žiedelytė.