Naujienos

Paskelbta: 2019-09-28

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija pradeda organizuoti Alfa kursą, į kurį maloniai kviečiame ir Jus.
Kurso metu bus diskutuojama įvairiomis tikėjimo temomis. Per 10 susitikimų pagilinsite ne tik savo žinias apie krikščionybę, bet ir sutvirtinsite savo tikėjimą, susipažinsite su naujais žmonėmis. Kurso viduryje vyks savaitgalio rekolekcijos.
Susitikimai vyks trečiadieniais 19:00 val.
Pirmasis susitikimas vyks spalio 9 d. 19:00 val. Šv. Antano rūmuose (Vilniaus g. 6).

Paskelbta: 2019-09-08

„Visus kviečiu į Pastoracinės tarybos rinkimus - mūsų parapijos šventę, kad atrastume ir pažintume vienas kitą. Kuriant parapijos bendruomenę, kiekvienas yra labai reikalingas ir svarbus“. Parapijos klebonas br. Astijus Kungys OFM

Paskelbta: 2019-10-08

Šiuo metu Kretingos Apreiškino vienuolyne yra vykdomas projektas langams ir durims pakeisti.

Namažą dalį finansavimo gausime iš Europos pinigų, tačiau reikia prisidėti ir savomis lėšomis. Tad turime surinkti dar 60 000 eurų.

Visų, kas galite, prašome prisidėti bet kokia auka, kurią galite palikti parapijos raštinėje.

Dėkojame už jūsų dosnumą.

Paskelbta: 2019-09-30

Spalio mėnesį Rožinis mūsų parapijos bažnyčioje bus kalbamas kiekvieną vakarą 17:30 val. Sekmadieniais – po Sumos šv. Mišių.

Išsamesnį tvarkaraštį rasite bažnyčios skelbimų lentoje.

Kviečiame kuo gausiau jungtis maldai.

Renginiai

Nuolatos vykstantys renginiai

„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“. (Jono... Išsamiau ...