Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Data ir laikas: 
2019-10-27 08:30

Visus kviečiame į Parapijos pastoracinės Tarybos rinkimus!

2019 m. spalio 27 d. (sekmadienį) nuo 8.30 iki 17 val., Kretingos pranciškonų vienuolyne.

Rinkimų komisija prašo parapijos narių nepamiršti į rinkimus atsinešti savo tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą.

Vysk, Kęstučio Kėvalo pristatymas apie tai kas yra Parapjijos pastoracinė taryba: Pirma dalis ir Antra dalis

Data ir laikas: 
2019-06-15 08:00

8.00 val. Šv. Mišios
9.00, 11.00, 13.00, 15.00 val. filmo ANTANAS – DIEVO KARYS (rež. Antonello Belluco) peržiūra koplyčioje, bažnyčios šventoriuje
11.00-15.00 val. Parapijos „blusturgis“ bažnyčios šventoriuje
18.00 val. Šv. Mišios
20.30 val. Grupės SAULĖS BROLIAI koncertas bažnyčios šventoriuje

Data ir laikas: 
2019-06-13 07:00

7.00 val. Šv. Mišios
12.30 val. Šv. Mišios ir duonos šventinimas
18.00 val. Šv. Mišios
19.30 val. Suneštinės vaišės – agapė bažnyčios šventoriuje

Data ir laikas: 
2019-03-25 07:00

Kovo 25 d., pirmadienį, švęsime titulinius mūsų parapijos atlaidus – Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmę. Šv. Mišios - 7.00 ir 18.00 val.
Atlaidai yra laimimi įprastinėmis sąlygomis: atlikus išpažintį, priėmus Šventąją Komuniją, pasimeldus Šventojo Tėvo intencijomis ir nesant prisirišus prie jokios, net ir lengvos, nuodėmės.

Data ir laikas: 
2018-12-29 19:00

Gruodžio 29 d. 19 val. mūsų bažnyčioje vyks tradicinis chorinės muzikos koncertas - festivalis „Su šv. Kalėdom - Naujuosius pasitinkant...“. Koncertuos: Kretingos mokyklos - darželio „Žibutė“ jaunučių choras, PŠC TAU moterų ansamblis „Svajonių aidas“, Kretingos rajono kultūros centro moterų choras „Svaja“, vyrų ansamblis „Žilvinas“ (meno vadovas ir dirigentas Aloyzas Žilys) bei svečių kolektyvas - Mažeikių kultūros centro mišrus choras „Draugystė“ (vad. Ričardas Grušas).

Data ir laikas: 
2018-12-24 21:00

Gruodžio 24 d., prieš Bernelių Mišias, 21 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje MUZIKINĖ MISTERIJA „Emanuelis – Dievas su mumis“

Skambės giesmės iš Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos kalėdinio miuziklo.

Giesmes atlieka Tadas Darulis, Alberta Sabakonytė, Gabrielė Kalniškytė, Jovita Balsienė, Orinta Šlušnytė, Agnė Bubilaitė.

Mes matėme užtekant Jo žvaigždę ir atvykome Jo pagarbinti!

Data ir laikas: 
2018-12-16 11:45

Gruodžio 16 d., šį sekmadienį, 11.45 val. mūsų bažnyčioje vyks adventinis renginys „Jau Kalėdomis kvepia, jau saulė grįžti rengiasi...“ Dalyvauja Kretingos miesto mokyklų mokinių meno kolektyvai.

Data ir laikas: 
2018-12-22 16:00

Gruodžio 22 d., šeštadienį, 16 val., mūsų bažnyčioje vyks Advento Susitaikinimo pamaldos.

Kviečiame visus tinkamai pasiruošti Kristaus Gimimo šventei, susitinkant su Viešpačiu per Atgailos sakramentą.

Data ir laikas: 
2018-12-09 08:00

Tema: Dievo Gailestingumas.

Gruodžio 7 - 9 d. mūsų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos, kurias ves kun. Andrius Šidlauskas MIC.

Gruodžio 7 d. 18 val. - šv. Mišios ir konferencija.     

Gruodžio 8 d. 18 val. - šv. Mišios ir konferencija.

Gruodžio 9 d. 8 val. - pamokslas; 10.30 val. - šv. Mišios ir konferencija; 12.30 val. - pamokslas.

Data ir laikas: 
2018-12-08 18:00

Tema: Dievo Gailestingumas.

Gruodžio 7 - 9 d. mūsų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos, kurias ves kun. Andrius Šidlauskas MIC.

Gruodžio 7 d. 18 val. - šv. Mišios ir konferencija.     

Gruodžio 8 d. 18 val. - šv. Mišios ir konferencija.

Gruodžio 9 d. 8 val. - pamokslas; 10.30 val. - šv. Mišios ir konferencija; 12.30 val. - pamokslas.

Puslapiai