Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Data ir laikas: 
2017-12-02 19:00

Gruodžio 1 - 3 d., po 18 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos, kurias ves ses. Pranciška Bubelytė FDCJ.

Data ir laikas: 
2017-12-01 19:00

Gruodžio 1 - 3 d., po 18 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos, kurias ves ses. Pranciška Bubelytė FDCJ.

 

Data ir laikas: 
2017-10-04 07:00
7:00 Šv. Mišios Šv. Pranciškaus garbei, Litanija prie Šv. Pranciškaus altoriaus ir relikvijos
16:00 Gyvūnėlių palaiminimas ir padėka Viešpačiui už kūriniją bažnyčios šventoriuje
16:30 Rasos Lazdauskaitės spalvotos grafikos “Diena po lietaus” parodos atidarymas bažnyčios galerijoje
17:00 Rožinis
17:30 Valandų liturgija Šv. Pranciškaus iškilmės II vakarinė bažnyčioje
18:00 Iškilmingos Šv. Mišios Šv. Pranciškaus garbei (gieda grigališkojo choralo studija Schola Cantorum de Regina Pacis)
Data ir laikas: 
2017-10-03 17:00
17:00 Rožinis
17:30 Valandų liturgija Šv. Pranciškaus iškilmės I vakarinė bažnyčioje
18:00 Šv. Mišios Šv. Pranciškaus garbei
19:00 Šv. Pranciškaus Tranzitas, Adoracija - padėka Viešpačiui Jėzui už visas malones suteiktas Šventajam Pranciškui (iki 22:00 val.)
 
Data ir laikas: 
2017-09-23 11:00

Rugsėjo 23 dieną Kretingos Marijos Legionui sukanka 25 metai!

11 val. Rožinio malda ir pasiaukojimas Dievo Motinai bažnyčioje.

12 val. Padėkos šv. Mišios Dievo Motinos garbei bažnyčioje.

13 val. Suneštinės vaišės - agapė vienuolyno refektoriuje.

Kviečiame švęsti kartu!

 

Data ir laikas: 
2017-09-24 19:00

Meno vadovas Rodrigo Calveyra

Pasaulinio garso senosios muzikos atlikėjai, koncertai su seniausiais Lietuvoje vargonais Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje minint bažnyčios 400 metų jubiliejų.

 

Ansamblis „Canto Fiorito“ (Lietuva)

 

Data ir laikas: 
2017-09-23 19:00

Meno vadovas Rodrigo Calveyra

Pasaulinio garso senosios muzikos atlikėjai, koncertai su seniausiais Lietuvoje vargonais Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje minint bažnyčios 400 metų jubiliejų.

Leonardo García Alarcón, vargonai (Šveicarija)

 

Data ir laikas: 
2017-09-22 19:00

Meno vadovas Rodrigo Calveyra

Pasaulinio garso senosios muzikos atlikėjai, koncertai su seniausiais Lietuvoje vargonais Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje minint bažnyčios 400 metų jubiliejų.

Ansamblis „Concerto Soave“, María Cristina Kiehr, sopranas, ir Jean-Marc Aymes, vargonai (Prancūzija)

Data ir laikas: 
2017-09-08 18:00

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincija skelbia didį džiaugsmą! Rugsėjo 8 d. mūsų bažnyčioje br. Adomas Vyšniauskas OFM į Provincijos ministro br. Algirdo Malakauskio OFM rankas sudės amžinuosius evangelinio gyvenimo įžadus.

Rugsėjo 7 d. 18.00 val. - šv. Mišios. Po šv. Mišių - katechezė. 19.45 val. - maldos vigilija.

Rugsėjo 8 d. (Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė) 18.00 val. - šv. Mišios (vadovaus J. E. Panevėžio vysk. Br. Linas Vodopjanovas OFM).

Data ir laikas: 
2017-09-07 18:00

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincija skelbia didį džiaugsmą! Rugsėjo 8 d. mūsų bažnyčioje br. Adomas Vyšniauskas OFM į Provincijos ministro br. Algirdo Malakauskio OFM rankas sudės amžinuosius evangelinio gyvenimo įžadus.

Rugsėjo 7 d. 18.00 val. - šv. Mišios. Po šv. Mišių - katechezė. 19.45 val. - maldos vigilija.

Rugsėjo 8 d. (Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė) 18.00 val. - šv. Mišios (vadovaus J. E. Panevėžio vysk. Br. Linas Vodopjanovas OFM).

Puslapiai