Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Data ir laikas: 
2017-03-09 18:00

Kovo 9 - 11 d., kiekvieną vakarą, po šv. Mišių, bažnyčioje vyks parapijos Gavėnios rekolekcijos, kurias ves brolis dominikonas Bernardas Verbickas OP. 

Kovo 12 d., sekmadienį, pamokslaus šv. Mišiose.

 

Data ir laikas: 
2016-12-26 19:00

Maloniai kviečiame į „Palangos orkestro“ koncertą, kuris vyks mūsų bažnyčioje gruodžio 26 d. 19 val.

 

Data ir laikas: 
2016-10-04 16:30

16:30 Gyvulėlių palaiminimas bažnyčios šventoriuje

17:00 Rožinio malda

18:00 Šv. Mišios

Po šv. Mišių - Pranciškoniškosios šeimos liudijimų vakaras

 

Data ir laikas: 
2016-10-03 17:00

17:00 Rožinio malda

17:30 Iškilminga valandų liturgija

18:00 Iškilmingos šv. Mišios (Giedos Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališkojo choralo studija Schola Cantorum de Regina Pacis)

Po šv. Mišių - Šv. Pranciškaus Tranzitas,

Agapė - suneštinės vaišės,

Gabrielės Kalniškytės ir draugų koncertas

 

 

Data ir laikas: 
2016-08-05 19:00

Rugpjūčio 5 d. po 18 val. šv. Mišių kviečiame pasiklausyti Maskvos muzikų koncertinės programos „Medžio giesmė Aukščiausiajam“.

Dalyviai: Maskvos fortepijoninis trio - „Senza Frontiere“: Ekaterina Kirillova (smuikas), Liudmila Gubkina (violončelė), Elena Endeberya (fortepijonas); Igor Goldenberg (vargonai).

Programoje: P. I Čaikovskio, S. Rachmaninovo, A. Dvoržako kūryba, atlieka fortepijoninis trio M. K. Oginskio, J. S. Bacho kūriniai, atlieka Igor Goldenberg (vargonai).

 

Data ir laikas: 
2016-06-19 12:30

PROGRAMA:

Šv Mišios šv. Aloyzo garbei.

Viešpatie, pasigailėk, Garbės himnas, Šventas, Dievo Avinėli (muzika Aloyzo Žilio.  Gieda: Sumos choras, „Guoba“, „Svaja“, „Žilvinas“). 

Aukojimo giesmė - Lydėk mūs žingsnį (muzika Aloyzo Žilio, žodžiai Stasio Ylos).

Komunijos giesmės- Ateiki, Viešpatie (muzika Aloyzo Žilio, žodžiai Nijolės Rimkienės).

Jėzau, einu aš pas Tave (muzika Aloyzo Žilio, žodžiai  iš liturginio maldyno).

 

Puslapiai