Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Data ir laikas: 
2016-06-12 12:30

Vadovauja J. E. vyskupas Jonas Boruta SJ, gieda jungtinis Lietuvos mokslų akademijos ir Kretingos bažnyčios Sumos choras, vadovai Judita Taučaitė ir Aloyzas Žilys

Data ir laikas: 
2016-06-12 10:30

Vadovauja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras Algirdas Malakauskis OFM

Data ir laikas: 
2016-06-10 18:00

Šv. Mišios (vadovauja J. E. vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, gieda jungtinis Kretingos parapijos choras, vadovė Lina Pudžiuvelytė, solistas Liudas Mikalauskas)

Po šv. Mišių – koncertas „Karolio Voitylos paslaptis“ (dainos pagal šv. Jono Pauliaus II eiles, bosas – Liudas Mikalauskas, pianistė – Audronė Juozauskaitė)

Data ir laikas: 
2016-03-19 16:00

Kovo 19 d., 16 val. kviečiame į susitaikinimo pamaldas.

Kviečiame visus susitikti su Viešpačiu per Susitaikinimo sakramentą, kad džiugia širdimi sulauktume Jėzaus Kristaus prisikėlimo.

 

 
Data ir laikas: 
2015-12-27 14:00

Maloniai kviečiame į 33-ąjį chorinės muzikos koncertą „Su Šv. Kalėdom - Naujuosius pasitinkant...“

Koncertuos Kretingos mokyklos - darželio „Žibutė“ jaunučių choras, PŠC TAU moterų ansamblis „Svajonių aidas“, Kretingos rajono kulrūros centro moterų choras „Svaja“, vyrų choras „Žilvinas“ (vad. Aloyzas Žilys) bei svečių kolektyvas - Mažeikių kultūros centro mišrus choras „Draugystė“ (vad. Ričardas Grušas).

 

Puslapiai