Įstaigos

Kretingoje šalia pranciškonų vienuolyno (Vilniaus g. 3) esanti „Špitolė“ yra arbatinė, kuri Lietuvoje neturi analogo. Ne vienas atvykęs iš bet kurio miesto pasidžiaugia arbatine, kurioje prie arbatos ar kavos puodelio galima neskubant skanauti įvairiausių vienetinių „Rūtos“ rankų darbo saldainių, išsirinkti suvenyrą, knygą, dovanėlę.
Kai prieš du dešimtmečius į atkurtą Kretingos vienuolyną sugrįžo broliai pranciškonai, prie jų ėmė burtis parapijos jaunimas. Jauni žmonės kartu skaitė Šventąjį Raštą, muzikavo, kūrė teatrines misterijas. Iš spontaniško jaunimo susibūrimo kilus rimtesnių kūrybinių projektų poreikiui, 1995 m. kovo 23 d. buvo įkurta nevyriausybinė organizacija – Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
Įkūrimo istorija
Viešosios įstaigos steigėjai dalininkai: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas ir fizinis asmuo Margarita Lizdenytė.
Kretingos rajono visuomeninės labdaros organizacijos „Rūpestėliai“ steigėjas – Apreiškimo vienuolynas. „Rūpestėliai“ yra savanoriška visuomeninė labdaros organizacija. Pagrindinis tikslas – teikti dvasinę ir materialinę paramą žmonėms, palengvinti jų sunkią dalią, pamaitinti vargšus.