Kretingos diabeto klubas „Vilties kelionė“

Kretingos diabeto klubas „Vilties kelionė“ įsikūrė 2008 m. birželio 27 d. Tai yra ne pelno siekianti asociacija, Lietuvos diabeto asociacijos narys. Klubas įkurtas kaip viena iš Kretingos katalikų parapijoje veikiančių bendruomenių.

Klubo tikslai: burti cukriniu diabetu sergančius žmones diabeto priežiūrai gerinti; padėti cukriniu diabetu sergantiems išmokti gyventi ir gydytis, išvengti sunkių komplikacijų, siekti ilgalaikio sveikatos pagerėjimo, normalios gyvenimo kokybės trukmės, rūpintis jų sielovada; teikti metodinę, psichologinę, dvasinę ir socialinę pagalbą sergantiems cukriniu diabetu, pasitelkiant gydytojus specialistus, psichologus, dvasininkus.

Šiuo metu kube yra 32 nariai sergantys cukriniu diabetu. Nariai moka stojamojo ir metinio mokesčio tvarka nustatytą mokestį. Klubui vadovauja visuotinis narių susirinkimas, klubo valdyba, klubo pirmininkas. Klubas savo veikloje vadovaujasi klubo ĮSTATAIS ir kitais juridiniais ir norminiais aktais, nurodytais ĮSTATUOSE. Klubas turi ūkinį, teisinį ir organizacinį savarankiškumą, yra juridinis asmuo, turi atsiskaitomąją sąskaitą, savarankišką finansinę atsiskaitomybę, apvalų anspaudą. Klubui suteiktas paramos gavėjo statusas.

Susirinkimų laikas ir vieta: antrą mėnesio šeštadienį, 12 val., parapijos namuose.

Klubo pirmininkas: Vytautas Kazimieras Vaičionis, tel. 8 676 55295.