Kviečiami norintys šv. Mišių metu būti Dievo žodžio skaitovais ir jau esami skaitovai

Data ir laikas: 
2020-01-19 13:30
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios Kankinių koplyčioje

Sausio 19 d. 13.30 val. (t.y. po Sumos šv. Mišių) sesė Danutė kviečia visus jau esamus skaitovus ir norinčius skaityti skaitinius per šv. Mišias į Kankinių koplyčią pasitarimui.