Marijos radijo transliacija iš Adoracijos Kretingos bažnyčioje

Data ir laikas: 
2020-01-09 22:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia, Marijos radijas

2020 m. sausio 9–10 d. (iš ketvirtadienio į penktadienį) naktį nuo 22 val. Marijos radijo bangomis garbinkime Viešpatį Švenčiausiame Sakramente iš Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios.

Visus kviečiame bendrai maldai.