Šv. Antano atlaidų šventė

Data ir laikas: 
2018-06-16 14:00

14.00 – 16.00 val. Parapijos „blusturgis“ bažnyčios šventoriuje (Vilniaus g. 2)
17.00 val. Malda už Kretingos miesto šeimas ir jaunimą koplyčioje, bažnyčios šventoriuje
18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
21.00 val. Maldos naktis už Kretingą bažnyčioje (Vilniaus g. 2) (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)