ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA 24 H.

Data ir laikas: 
2019-11-07 08:00
2019-11-14 08:00
2019-11-21 08:00
2019-11-28 08:00
2019-12-05 08:00
Vieta: 
Kretingos bažnyčios Kankinių koplyčia

Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“. (Jono 10.10)

Mūsų parapijoje kiekvieną ketvirtadienį nuo 8 val. iki penktadienio 8 val. vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija 24 val. (Kankinių koplyčioje).

Vieningai junkimės ir budėkime maldoje, dienos ir ypač nakties metu už mūsų kleboną Astijų Kungį, nuodėmklausius ir visus Kretingos vienuolyno brolius.

Parapijiečius, už vieningą maldą, kviečiame registruotis bažnyčios gale esančiame sąraše.
Tel. 868751325 Rimantas; 860387657 Vita

Tavęs šaukėsi ir buvo išgelbėti, tavimi pasitikėjo ir nenusivylė“. (Psalmė 22.6)

Kviečiame visus susitikti su Jėzumi Švč. Sakramente.

Spalio mėn. intencijos:

 • Popiežiaus maldos intencija: Kad Artimuosiuose Rytuose, kur viena šalia kitos gyvuoja įvairios religinės bendruomenės, įsivyrautų dialogo ir susitaikinimo dvasia.
 • Provincijolo br. Algirdo Malakauskio OFM intencija: už pašaukimus į Mažesniųjų brolių ordiną.
 • Parapijos intencijos:
  • už kleboną Astijų Kungį, nuodėmklausius ir visus Kretingos vienuolyno brolius;
  • už šeimų ruošimą vaikų Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui;
  • už savanorius, kurie mielai sutiko pasitarnauti įvairiose tarnystėse dėl mūsų parapijos;
  • už naujai išrinktos Parapijos pastoracinės tarybos narius ir jų veiklą.