Eucharistijos ir atgailos sakramentai

Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentams rengiami Krikšto sakramentą priėmę bei sulaukę 9 metų vaikai. Jų tėvai pareiškia norą, kad vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame Katalikų Bažnyčios gyvenime.

Šių sakramentų priėmimas nėra vienkartinis įvykis – tai vartai, atveriantys kelią į pilnesnį, prasmingesnį ir katalikiškomis vertybėmis grįstą gyvenimą.

Pasiruošimo Eucharistijos ir Atgailos sakramentams programos uždaviniai:

 1. Padėti vaikams atrasti gyvą ir asmeninį ryšį su Dievu.
 2. Gilinti jau turimas žinias.
 3. Supažindinti su pagrindinėmis  krikščioniškomis tiesomis.
 4. Pažinti Katalikų Bažnyčios mokymą.
 5. Padėti vaikams pasirengti sakramentiniam gyvenimui bendrystėje su Jėzumi per maldą, dalyvavimą Eucharistijoje, kasdieniu gyvenimu liudijant Kristų.

Ruošiantis Eucharistijos ir Atgailos sakramentams dalyvavimas šv. Mišiose ir savaitinėse katechezėse (susitikimuose) būtinas. Vietą ir laiką galėsite suderinti su katechetu.

Registracija

Reikalingi dokumentai:

 1. Krikšto dokumento kopija.

*Jei gyvenate ne Kretingos parapijos teritorijoje, turite gauti leidimą iš savo parapijos klebono.

Prie Pirmosios Komunijos pasiruošimo susitikimų prašome Jūsų prisidėti auka nuo 15 eurų.

* Auka paliekama registracijos metu.

Tėvų katechezė

Tėvus, kurių vaikai ruošiasi sakramentams, kviesime dalyvauti katechezėse. Registruodami vaikus sakramentams pateiksime katechezių lankymo grafiką.

Katechezių temos:

 • Krikščionybė nuobodi ar nereikalinga?
 • Dievas ir apreiškimas.
 • Atleidimas – atleisti ir švęsti.
 • Šv. Mišios.
 • Katalikiška šeima.
 • Dorybės ir ydos.
 • Šventosios Dvasios veikimas.
 • Tikėjimo išsaugojimas. O kaip su Bažnyčia?
Dalintis: 
Facebook Twitter Google+