Santuokos sakramentas

Norintieji tuoktis mūsų bažnyčioje turi susitarti dėl vestuvių datos ir laiko bažnyčios raštinėje, jos darbo metu, likus ne mažiau kaip 5 mėnesiams iki numatytos jungtuvių datos.

Registracija Santuokos sakramentui

Reikalingi dokumentai:

  1. Asmens tapatybės dokumentas (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir Gimimo liudijimas;
  2. Krikšto liudijimas ir laisvo stovio liudijimas;

* Jei santuoka vyksta ne toje parapijoje kur asmuo buvo pakrikštytas, jūs turite pateikti ne ankščiau kaip prieš 6 mėn. išduotą krikšto ir laisvo stovio liudijimą iš savo krikšto parapijos.

  1. Leidimas tuoktis kitoje parapijoje;

* Sužadėtiniai gauna iš savo parapijų klebono. Parapija – tai vieta kur sužadėtiniai faktiškai gyvena, bent 3 mėn. Jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia.

  1. Sužadėtinių paruošimo santuokai pažyma (kursai).

Kita reikalinga informacija:

  • 2-jų liudytojų (vyro ir moters) vardai, pavardės ir adresai;
  • Sutvirtinimo sakramento šventimo vieta ir data;
  • Civilinės santuokos liudijimo kopija, jeigu yra sudaryta civilinė santuoka.

Dokumentus reikia pristatyti ne vėliau kaip 10 d. iki santuokos. Būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas.

Po kursų išklausymo, skambinkite klebonui br. Astijui Kungiui OFM (tel. +370 698 31 954) dėl susitarimo užbaigti pildyti anketą.

Jei esate užsiregistravę ir nusprendėte nesituokti, kuo greičiau apie tai praneškite.

Kai abu sužadėtiniai lietuviai gyvena užsienio valstybėje, dėl santuokos turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos katalikišką parapiją arba į tos šalies lietuvių misiją. Jų gyvenamosios vietos parapijos klebonas turi priimti savo parapijiečius, siųsti juos į sužadėtinių kursus ir sutvarkyti visus dokumentus dėl santuokos. Sužadėtiniai turi pristatyti iš savo Krikšto bažnyčių pažymas, kad yra pakrikštyti ir kad nėra buvę sudarę bažnytinės santuokos. Taip pat jie turi pateikti dokumentus, įrodančius kad yra priėmę Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą. Paruoštus dokumentus santuokai jų parapijos klebonas siunčia į savo (užsienio šalies) vyskupijos Kuriją, o ši į Telšių vyskupijos Kuriją, kuri pasirašiusi dokumentus (NIHIL OBSTAT) persiunčia į parapiją, kurioje vyks santuoka.

Kai vienas iš sužadėtinių yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, prieš bažnytinę santuoką turi būti sudaryta civilinė santuoka. Jei ji sudaryta užsienyje, turi būti įtraukta ir į Lietuvos civilinės metrikacijos apskaitą. Tik po to galima sudaryti bažnytinę santuoką.

Bažnyčioje, kurioje vyks santuoka sužadėtiniai turi užsirezervuoti santuokai datą ir laiką. Į šią bažnyčią turi būti paštu atsiųsti visi santuokos dokumentai iš sužadėtinių gyvenamosios vietos parapijos, kurie persiunčiami per vyskupijas. Papildomai sužadėtiniai toje bažnyčioje, kurioje tuoksis turi užpildyti dokumento formą dėl civilinės santuokos Lietuvoje. Tam užpildymui bus reikalingi asmens dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė) ir gimimo liudijimas dėl teisingos gimimo vietos nustatymo. Taip pat turi pranešti santuokos liudytojų, 2-jų žmonių vardus, pavardes ir adresus. Šiuos dalykus prašome susitvarkyti kuo anksčiau, kai tik grįšite į Lietuvą.

Dalintis: 
Facebook Twitter Google+