Sutvirtinimo sakramentas

Kam teikiamas Sutvirtinimo sakramentas?

Šį sakramentą priima jau pakrikštytas, sulaukęs 15 metų dar nesutvirtintas asmuo. Jis pats niekieno neverčiamas apsisprendžia, tinkamai pasiruošia ir nori gyventi pagal Katalikų Bažnyčios mokymą.

Kas yra Sutvirtinimo sakramentas?

 • Krikščioniškojo gyvenimo pilnatvės ženklas.
 • Krikšto sakramento atbaigimas.

Kandidatas, savo noru apsisprendęs gyventi Dievo vaiko gyvenimą, prašantis rankų  uždėjimu ir Krizmos patepimu suteikti jam Dievo Dvasią, įgauna jėgų Dievo meilę ir galybę liudyti žodžiais ir veiksmais (Youcat, 203 nr.).

Kas įvyksta per Sutvirtinimo sakramentą?

Priimti Sutvirtinimo sakramentą – vadinasi, sudaryti su Dievu sandėrį. Sutvirtinamasis sako: „Taip, aš tikiu Tave, mano Dieve, duok man Šventąją Dvasią, kad aš visiškai tau priklausyčiau, niekada nuo tavęs neatsiskirčiau“. Dievas taria: „Taip, ir aš tikiu tavimi, mano vaike, ir dovanoju tau savąją Dvasią, taigi save patį. Aš visiškai tau priklausysiu, niekada nuo tavęs neatsiskirsiu nei šiame, nei amžinajame gyvenime. Aš būsiu tavo kūne ir sieloje, tavo veiksmuose ir žodžiuose (Youcat, 205 nr.).

Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo programos uždaviniai:

 1. Gilinti jau turimas žinias.
 2. Pristatyti pagrindines krikščioniškas tiesas.
 3. Sutvirtinti pasirengimą gyventi krikščioniškai.
 4. Skatinti pažinti krikščioniškuosius moralės principus.

Ruošiantis Sutvirtinimo sakramentui dalyvavimas šv. Mišiose ir savaitinėse katechezėse (susitikimuose) būtinas. Vietą ir laiką galėsite suderinti su katechetu.

Registracija Sutvirtinimo sakramentui

Reikalingi dokumentai:

 1. Krikšto dokumento kopija.
 2. Pirmosios Komunijos pažymėjimo kopija.

* Jei priklausote ne Kretingos parapijai yra būtinas leidimas iš parapijos klebono (kuriai priklausote).

Prie Sutvirtinimo pasiruošimo susitikimų prašome Jūsų prisidėti auka nuo 15 eurų.

* Auka paliekama registracijos metu.

Tėvų katechezė

Tėvus, kurių paaugliai ruošiasi sakramentams, kviesime dalyvauti katechezėse. Registruodami vaikus sakramentams pateiksime katechezių lankymo grafiką.

Katechezių temos:

 • Krikščionybė nuobodi ar nereikalinga?
 • Dievas ir apreiškimas.
 • Atleidimas – atleisti ir švęsti.
 • Šv. Mišios.
 • Katalikiška šeima.
 • Dorybės ir ydos.
 • Šventosios Dvasios veikimas.
 • Tikėjimo išsaugojimas. O kaip su Bažnyčia?
Dalintis: 
Facebook Twitter Google+