Sutvirtinimo sakramentas

Kam teikiamas Sutvirtinimo sakramentas?

Šį sakramentą priima jau pakrikštytas, sulaukęs 15 metų dar nesutvirtintas asmuo. Jis pats niekieno neverčiamas apsisprendžia, tinkamai pasiruošia ir nori gyventi pagal Katalikų Bažnyčios mokymą.

Kas yra Sutvirtinimo sakramentas?

  • Krikščioniškojo gyvenimo pilnatvės ženklas.
  • Krikšto sakramento atbaigimas.

Kandidatas, savo noru apsisprendęs gyventi Dievo vaiko gyvenimą, prašantis rankų  uždėjimu ir Krizmos patepimu suteikti jam Dievo Dvasią, įgauna jėgų Dievo meilę ir galybę liudyti žodžiais ir veiksmais (Youcat, 203 nr.).

Kas įvyksta per Sutvirtinimo sakramentą?

Priimti Sutvirtinimo sakramentą – vadinasi, sudaryti su Dievu sandėrį. Sutvirtinamasis sako: „Taip, aš tikiu Tave, mano Dieve, duok man Šventąją Dvasią, kad aš visiškai tau priklausyčiau, niekada nuo tavęs neatsiskirčiau“. Dievas taria: „Taip, ir aš tikiu tavimi, mano vaike, ir dovanoju tau savąją Dvasią, taigi save patį. Aš visiškai tau priklausysiu, niekada nuo tavęs neatsiskirsiu nei šiame, nei amžinajame gyvenime. Aš būsiu tavo kūne ir sieloje, tavo veiksmuose ir žodžiuose (Youcat, 205 nr.).

Registracija Sutvirtinimo sakramentui

Jaunimo pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui registracija - http://bit.ly/RegistracijaSutvirtinimas

Reikalingi dokumentai:

  1. Krikšto dokumento kopija.
  2. Pirmosios Komunijos pažymėjimo kopija.

* Jei priklausote ne Kretingos parapijai yra būtinas leidimas iš parapijos klebono (kuriai priklausote).

 

 

 

Dalintis: 
Facebook Twitter Google+