Naujienos

Paskelbta: 2019-10-27

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos
PASTORACINĖS TARYBOS RINKIMAI
2019 m. spalio 27 d.

BALSAVIMO REZULTATAI

Rinkimų komisijos duomenimis rinkimuose dalyvavo 647 rinkėjai,
negaliojančių biuletenių – 23, galiojančių biuletenių – 624.

Renginiai

2019-11-17 18:00
  •